Coaching Praktijk Mergelland


Introductie van Praktijk Mergelland

Mijn naam is Ron Schiffelers, bij  Bureau Jeugdzorg Limburg  heb ik mij ontwikkeld tot gespecialiseerd jeugdzorgwerker, als jeugdbeschermer, indicatiesteller  (AWBZ) en consulent jeugd  voor jeugdige met een GGZ  problematiek. 
In deze functie´s heb ik de observaties, verzorging, opvoeding, behandeling, stellen van indicaties (GGZ problematiek) en begeleiding van jongeren met ernstige en gecompliceerde gedragsproblemen uitgevoerd. Jongeren waarbij de ontwikkeling ernstig bedreigd werd.
De uitdaging voor mij was dan om aan te sluiten bij de eigen kracht van het gezin en hen zodoende weer perspectief te kunnen bieden.  Ze met raad en daad te ondersteunen en te begeleiden.
In 2013 ben ik ingeschreven in het bereoepsregister van het SKJ.
Coaching Praktijk Mergelland  heeft de drive om hun schat aan kennis en bekwaamheid in te zetten bij het begeleiden van (oplopende) probleemsituaties zowel bij volwassenen, jongeren en/of hun gezin.
Een goede begeleiding ligt aan de basis van een doeltreffende hulpverlening. De ervaring leert dat een probleem beheersbaar wordt indien er direct en met een goed advies/coaching /therapie wordt bijgestuurd.
 
Korte lijnen, direct meedenken, meekijken en het ontwikkelen van een passend coach traject. Dit is de kracht van Coaching Praktijk Mergelland.
Deze aanpak sluit goed aan bij volwassenen, jongeren en gezinnen. Het resultaat is een positieve ervaring. Men gaat beter met elkaar communiceren, krijgt specifieke hulpverlening, krijgt meer vertrouwen in eigen kwaliteiten en wordt niet belast met onnodig hoge kosten.
 
Share our website